Show simple item record

Niedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, cz. 2

dc.contributor.authorAdamus, Rafał
dc.date.accessioned2022-03-23T12:54:16Z
dc.date.available2022-03-23T12:54:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2021, nr 2, s. 5-26.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30801
dc.description.abstractThe two-part study analyzes the problem of the admissibility of a demand by the trustee of a bankrupt credit union to return payments made to the stabilization fund. It is not only the issue of the existence or non-existence of a civil law claim. The real essence of the presented dilemma is the question of the admissibility of limiting the statutory attribute of the National Credit Union performed in the public interest. The stabilization fund plays a special role in the entire financial system. The essence of the operation of the cash register is the idea of financial self-help, consisting in mutual crediting of the members of the cash register from the funds accumulated in the cash register, as well as the non-profit nature of the conducted activity, with the existence of a social bond between the members of the cash register.pl
dc.description.abstractW dwuczęściowym opracowaniu analizowany jest problem dopuszczalności żądania przez syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zwrotu wpłat wniesionych na fundusz stabilizacyjny. Nie jest to tylko zagadnienie istnienia bądź braku istnienia roszczenia cywilnoprawnego po stronie syndyka. Rzeczywistą istotą przedstawionego dylematu jest pytanie o dopuszczalność ograniczenia ustawowego atrybutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wykonywanego w interesie publicznym. Fundusz stabilizacyjny odgrywa bowiem szczególną rolę w całym systemie finansowym. Istotą działania kasy jest idea samopomocy finansowej, polegająca na wzajemnym kredytowaniu się członków kasy ze zgromadzonych w kasie środków pieniężnych, a także niezarobkowy charakter prowadzonej działalności, przy istnieniu więzi społecznej pomiędzy członkami kasy.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectupadłośćpl
dc.subjectspółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowapl
dc.subjectKasa Krajowapl
dc.subjectfundusz stabilizacyjnypl
dc.subjectzwrot wpłatpl
dc.subjectbankruptcypl
dc.subjectcooperative savings and credit unionpl
dc.subjectNational Credit Unionpl
dc.subjectstabilization fundpl
dc.subjectreturn of paymentspl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleNiedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, cz. 2pl
dc.title.alternativeInadmissibility of the return of payments to the stabilization fund to the trustee of the bankrupt credit union. Part IIpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0807-sp-2021-2-001


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska