Show simple item record

Resocjalizacja w czasach pandemii

dc.contributor.authorZinkiewicz, Beata
dc.date.accessioned2022-02-03T13:02:26Z
dc.date.available2022-02-03T13:02:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 32-50.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30794
dc.description.abstractTreść artykułu stanowią rozważania na temat problemów resocjalizacji w okresie pandemii Covid-19. W pierwszej części zostały zarysowane dylematy przeciętnego człowieka, który znalazł się w nowej, nieznanej dotąd sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Druga część koncentruje się na wyzwaniach współczesnej resocjalizacji w obliczu koronakryzysu. Zredagowano ją na podstawie kwerendy źródeł internetowych oraz rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji penitencjarnych, placówek wychowawczych dla nieletnich i kuratorów sądowych. Ostatnia część tekstu, stanowiąca podsumowanie, zawiera rekomendacje metodologiczne, czyli wskazuje nowe aspekty badań w analizowanym obszarze.pl
dc.description.abstractThe content of the article consists of considerations on the problems of social rehabilitation during the Covid-19 pandemic. The first part outlines the dilemmas of the average person who is in a new, unknown situation, which threat to his health and life. The second part focuses on the challenges of contemporary social rehabilitation during the coronavirus crisis. It was compiled on the basis of a review of internet sources and interviews with representatives of penitentiary institutions, juvenile educational institutions and probation officers. The last part of the text, which is a summary, contains methodological recommendations, i.e. it indicates new aspects of research in the analyzed area.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectresocjalizacjapl
dc.subjectpandemia Covid-19pl
dc.subjectsocial rehabilitationpl
dc.subjectCovid-19 pandemicpl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.subject.otherPedagogikapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleResocjalizacja w czasach pandemiipl
dc.title.alternativeSocial rehabilitation in times of a pandemicpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0858-pis-2021-2-002


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska