Wyświetlanie pozycji 1-20 z 293

  Tytuł
  20 Years of WTO – Effects of Its Activity and Perspectives of Its Functioning in the Context of Proliferation of Regional Agreements in the World Trade [1]
  A Field Polygraph Examination: Science or Art? [1]
  Adaptation of Law of Ukraine to the EU Law in the Context of European Traditions of Private Law [1]
  Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych? [1]
  Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych [1]
  Adopcja dzieci na tle handlu ludźmi [1]
  Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii [1]
  Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska – podstawowe zagadnienia [1]
  Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego [1]
  Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie [1]
  Analizy wywiadu – dyscyplina naukowa in statu nascendi [1]
  Anticlimax Dampening Concept: It Does Exist [1]
  Australia: Immigration and Multiculturalism [1]
  Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego [1]
  Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Japonii w kontekście stosunków z państwami Zatoki Perskiej w latach 2007−2016 [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne Polski a swoboda wyboru źródeł energii w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej [1]
  Bezpieczeństwo Europy – dyskusje wokół sekurytyzacji pomocy rozwojowej [1]
  Bezprawność a niezgodność z prawem na tle „kodeksowej” odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej [1]