Show simple item record

Obsada stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych w Polsce – uregulowania prawne

dc.contributor.authorKęsek, Piotr
dc.date.accessioned2021-06-25T10:03:59Z
dc.date.available2021-06-25T10:03:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 2, s. 161-180.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/29820
dc.description.abstractCelem artykułu jest omówienie problematyki związanej z obsadą stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych. Rozważania poprzedzono analizą ewolucji usytuowania pozycji szefów w strukturze organów państwowych. Opracowanie obejmuje uregulowania związane z Urzędem Ochrony Państwa, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Wykorzystując literaturę oraz aktualne regulacje, omówiono ustawowe przesłanki związane powołaniem, powierzeniem oraz odwołaniem ze stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych. Jednocześnie dokonano wniosków delege ferenda wskazujących na wprowadzenie zmian ustawowych przy obsadzaniu tak ważnych stanowisk w organach, jakimi są służby specjalne.pl
dc.description.abstractThe purpose of the article is to discuss issues related to the staffing of the heads of civilian special services. The considerations were preceded by an analysis of the evolution of the position of the bosses in the structure of state organs. The study covers regulations related to the Office for State Protection, the Internal Security Agency, the Foreign Intelligence Agency and the Central Anti-Corruption Bureau. Using literature and current regulations, statutory conditions related to the appointment, entrustment and dismissal of the heads of civil special services were discussed. At the same time, delege ferenda conclusions were made indicating the introduction of statutory changes in filling such important positions in organs of special services.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectcywilne służby specjalnepl
dc.subjectpowoływanie szefów służb specjalnychpl
dc.subjectwymagania stawiane szefom służb specjalnychpl
dc.subjectcivil special servicespl
dc.subjectappointment of heads of special servicespl
dc.subjectrequirements imposed on heads of special servicespl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleObsada stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych w Polsce – uregulowania prawnepl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0807-sp-2020-2-010


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska