Show simple item record

The importance of an Aberrant Left Hepatic Artery (ALHA), so-called Hyrtl’s artery

dc.contributor.authorKozłowska, Dagmara
dc.contributor.authorMituś, Jerzy W.
dc.date.accessioned2020-07-31T07:01:52Z
dc.date.available2020-07-31T07:01:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2020, nr 2, s. 113-118.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28455
dc.description.abstractKnowledge of anatomical variants in hepatic vascular structures is obligatory in surgical practice. The purpose of this study is to describe anatomic variations in the Left Hepatic Artery (LHA). In ~60% of cases, LHA is a branch of the proper hepatic artery. The main anatomical variant is an Aberrant Left Hepatic Artery (ALHA) which stems from the Left Gastric Artery, also known as Hyrtl’s artery. The proper identifi cation of ALHA is of importance in the planning and performance of all surgical procedures in the upper abdomen.pl
dc.description.abstractZnajomość zmienności anatomicznej struktur naczyniowych jest obowiązkowym elementem w praktyce chirurgicznej. Celem artykułu jest opisanie odmian anatomicznych lewej tętnicy wątrobowej (LHA). W ok. 60% przypadków LHA to gałąź tętnicy wątrobowej właściwej. Najczęstszą zmiennością anatomiczną jest wariant lewej tętnicy wątrobowej (ALHA) odchodzącej od lewej tętnicy żołądkowej, tzw. tętnica Hyrtla. Prawidłowa identyfi kacja ALHA jest istotna w planowaniu i przeprowadzaniu wszystkich zabiegów chirurgicznych w górnym piętrze jamy brzusznej.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectvariations of hepatic arterypl
dc.subjectALHApl
dc.subjectHyrtl’s arterypl
dc.subjectzmienności unaczynienia tętniczego wątrobypl
dc.subjecttętnica Hyrtlapl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleThe importance of an Aberrant Left Hepatic Artery (ALHA), so-called Hyrtl’s arterypl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0858-pis-2020-1-007


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska