Show simple item record

Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego

dc.contributor.advisorPoździoch, Stefan
dc.contributor.authorWieczorek, Bogusław
dc.date.accessioned2015-07-05T20:42:57Z
dc.date.available2015-07-05T20:42:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/2829
dc.descriptionPraca nierecenzowanapl
dc.description.abstractPrzedmiotem niniejszej pracy jest krótkie przedstawienie regulacji odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego. Istotnym punktem artykułu jest wskazanie, że ratownik medyczny podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ochrona ta przewidziana jest w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kwestia tej ochrony ma szczególne znaczenie na gruncie prawa karnego. Przede wszystkim, gdy podczas medycznych czynności ratunkowych naruszana jest nietykalność cielesna ratownika medycznego czy też jego godność. Przedstawiłem sytuację, w których to ratownik medyczny może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kiedy nie respektował prawa pacjenta do samostanowienia o leczeniu i poddaniu się zabiegom leczniczym. Ponad to wskazałem kwestię odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie pracy ratownika medycznego, a także możliwość kierowania roszczeń do Skarbu Państwa.pl
dc.description.abstractShort introducing to the regulation of the legal liability the medical lifeguard is an object of this work. Showing that the medical lifeguard is coming under the protection predicted for public officers is an essential paragraph of the article. This protection is predicted in already in the act on the national medical rescue. The issue of this protection is of special importance on land of the criminal law. Above all, when during medical rescue activities a personal inviolability of the medical lifeguard or also his dignity are being disturbed. I presented the situation, in which it is a medical lifeguard perhaps to be brought to justice. When he didn't respect patient's rights for the self-determination about the treatment and the surrender for healing treatments. Above it I showed the issue of liability behind the caused on-the-fly damage the medical lifeguard, as well as the possibility of directing claims at the state treasury.en
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstatus ratownika medycznegopl
dc.subjectodpowiedzialność prawna ratownika medycznegopl
dc.subjectfunkcjonariusz publicznypl
dc.subjectodpowiedzialność Skarbu Państwapl
dc.subjectlegal liabilityen
dc.subjectmedical rescueren
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleOdpowiedzialność prawna ratownika medycznegopl
dc.typeArtykułpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska