Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2020 (Ewolucja wyzwań bezpieczeństwa jednostki ludzkiej)

Spis treści:

Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Climate Security in the Light of the Realist Paradigm as Part of the Theory of International Relations (Bezpieczeństwo klimatyczne w świetle paradygmatu realistycznego teorii stosunków międzynarodowych)

Isabela de Andrade Gama, Human Security: Designed Cynicism or a Poorly Implemented Idea? (Human security: zaprojektowany cynizm czy źle wdrożony pomysł?)

Karina Paulina Marczuk, Human Security and Public Diplomacy (Human security i dyplomacja publiczna)

Jan Kowalczyk, Broad Approach to Human Security in the Visegrad Group Countries (Szerokie podejście do human security w państwach Grupy Wyszehradzkiej)

Anna Bałamut, The Impact of Greenhouse Gas Emissions on Human Health Across Europe (Wpływ emisji gazów cieplarnainych na zdrowie ludzi w Europie)

Anna Sakson-Boulet, Ambient Air Pollution as a Human Security Challenge in Poland (Zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jako wyzwanie dla bezpieczeństwa ludzkiego w Polsce)

Anna Diawoł-Sitko, Scarcity of Food: a Factor Destabilising Security in the MENA Region (Niedobór żywności: czynnik destabilizujący bezpieczeństwo w regionie MENA)

Adrian Siadkowski, Syrian Immigrants: a Subject that Requires Protection, a Threat, or an Object of International Politics? (Syryjscy imigranci: przedmiot wymagający ochrony, zagrożenie, czy obiekt polityki międzynarodowej?)


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2020 (Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji)

Spis treści:

Leszek Elak, Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku

Krystian Frącik, Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu transformacji ustrojowej

Hubert Królikowski, Koncepcja i tworzenie JW GROM jako jednostki sił operacji specjalnych

Krzysztof Jadach, Szkolenie żołnierzy oddziałów bojowych JW GROM do działań specjalnych

Andrzej Bal, Wsparcie działań bojowych JW GROM

Jerzy Gut, Janusz Kręcikij, Specyfika dowodzenia jednostką specjalną na przykładzie JW GROM

Piotr Orłowski, Miejsce JW GROM w systemie bezpieczeństwa RP

Piotr Gąstał, Zatrzymanie Slavko Dokmanovića jako przykład modelowej operacji specjalnej przeprowadzonej przez JW GROM w latach 90. XX wieku

Tadeusz Sapierzyński, Operacje bojowe JW GROM w pierwszej dekadzie XXI wieku

Grzegorz Wydrowski, Wykorzystanie doświadczeń żołnierzy JW GROM na rzecz wzmacniania obronności i bezpieczeństwa państwa po zakończeniu służby czynnej. Nowe zagrożenia społeczne w środowisku sił specjalnych

Marcin Lasoń, Przyszłość JW GROM na tle rozwoju sił i działań specjalnych w Polsce i na świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku


Recent Submissions

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 2 (XXXIX) : Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji (added: 2020-07-31) 

    Mikłusiak, Grzegorz; Lasoń, Marcin; Wydrowski, Grzegorz; Elak, Leszek; Frącik, Krystian; Królikowski, Hubert; Jadach, Krzysztof; Bal, Andrzej; Gut, Jerzy; Kręcikij, Janusz; Orłowski, Piotr; Gąstał, Piotr; Sapierzyński, Tadeusz; Minczykowska, Katarzyna; Polko, Roman; Brochwicz, Wojciech; Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Z przedmowy: "W tym roku przypada 30. rocznica powołania do życia Jednostki Wojskowej GROM. Decyzja o utworzeniu Jednostki została podjęta przez rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego 13 lipca 1990 roku. Generał Petelicki ...
  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 1 (XXXVIII) : Ewolucja wyzwań bezpieczeństwa jednostki ludzkiej (added: 2020-05-25) 

    Molo, Beata; Jäger, Thomas; Dośpiał-Borysiak, Katarzyna; de Andrade Gama, Isabela; Marczuk, Karina Paulina; Kowalczyk, Jan; Bałamut, Anna; Sakson-Boulet, Anna; Diawoł-Sitko, Anna; Siadkowski, Adrian; Kargol, Anna; Gniadek, Waldemar; Leunig, Ragnar; Havertz, Ralf; Paech, Norman; Erler, Petra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    From Introduction: "The concept of human security has become the next stage in the evolution of the concept of expanded recognition of security. Admittedly, human security refers to an expanded idea of security, which, ...