Show simple item record

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci pozostających w związku

dc.contributor.authorKrawiec, Grzegorz
dc.date.accessioned2020-04-20T09:48:15Z
dc.date.available2020-04-20T09:48:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2019, nr 2, s. 5-14.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28205
dc.description.abstractIn the article, the author pointed out the issue of transcription of a child’s foreign birth certifi cate, in which the biological parent appears next to the biological parent. It is about situations in which same-sex persons are in a partnership / marriage relationship and one of them gives birth to a child. In other countries, it is therefore recognized that the current partner of that parent should be considered a second parent. Th ere was a problem in Poland related to the transcription of such a birth certifi cate. Initially, public administration authorities refused to transcribe, citing public policy. Ultimately, however, the administrative courts (after a period of hesitation) decided that the child’s best interests necessitate transcription. Without it, it’s diffi cult to get your child’s PESEL number or passport.pl
dc.description.abstractW artykule autor wskazał problematykę transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym obok rodzica biologicznego widnieje partner (partnerka) tego biologicznego rodzica. Chodzi o sytuacje, w których osoby tej samej płci pozostają ze sobą w związku partnerskim/małżeńskim i jedno z nich rodzi dziecko. W innych krajach uznaje się więc, że aktualny partner tegoż rodzica powinien być uznany za drugiego rodzica. W Polsce pojawił się problem związany z transkrypcją takiego aktu urodzenia. Początkowo organy administracji publicznej odmawiały transkrypcji, powołując się na klauzulę porządku publicznego. Ostatecznie jednak sądy administracyjne (po okresie pewnego wahania) uznały, że dobro dziecka przemawia za koniecznością transkrypcji. Bez tego bowiem trudno uzyskać dziecku numer PESEL czy paszport.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbirth certificatepl
dc.subjecttranscription of birth certifi catepl
dc.subjectchildpl
dc.subjectthe good of the childpl
dc.subjectakt urodzeniapl
dc.subjecttranskrypcja aktu urodzeniapl
dc.subjectdzieckopl
dc.subjectdobro dzieckapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleTranskrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci pozostających w związkupl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0807-sp-2019-2-001


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska