Show simple item record

Burza elektryczna u pacjenta z kardiowerterem – efibrylatorem (ICD) - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.

dc.contributor.advisorSokołowski, Grzegorz
dc.contributor.authorMarek, Kamil
dc.date.accessioned2015-07-05T11:12:54Z
dc.date.available2015-07-05T11:12:54Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/2819
dc.descriptionNierecenzowany artykuł poglądowypl
dc.description.abstractW ostatnim 20-leciu wszczepiane kardiowertery – defibrylatory (ICD) umożliwiły przedłużenie życia chorym zagrożonym nagłym zgonem sercowym z przyczyn arytmicznych. W licznych badaniach klinicznych potwierdzono zdecydowaną przewagę tej metody postępowania w porównaniu z farmakoterapią. W pracy opisano przypadek pacjenta lat 39 z nawracającymi zaburzeniami rytmu serca pod postacią dodatkowych pobudzeń komorowych oraz migotania komór, po wczepieniu ICD w 2000 roku w ramach profilaktyki wtórnej nagłego zatrzymania krążenia. U chorego stwierdzano epizody burzy elektrycznej. W pracy zostały również przedstawione aktualne możliwości postępowania w przypadku burzy elektrycznej u pacjentów z ICD.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectburza elektrycznapl
dc.subjectkardiowerter–defibrylator (ICD)pl
dc.subjectczęstoskurcz komorowy (VT)pl
dc.subjectmigotanie komór (VF)pl
dc.subjectelectrical stormpl
dc.subjectcardioverter-defibrillator (ICD)pl
dc.subjectventricular tachycardia (VT)pl
dc.subjectventricular fibrillation (VF)pl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleBurza elektryczna u pacjenta z kardiowerterem – efibrylatorem (ICD) - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.pl
dc.typeArtykułpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska