Show simple item record

Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów jako przykład przedsądowej i quasi-przedsądowej pomocy prawnej w obliczu reformy wymiaru sprawiedliwości

dc.contributor.authorKlimek, Paweł
dc.date.accessioned2020-04-20T08:26:11Z
dc.date.available2020-04-20T08:26:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2019, nr 2, s. 97-110.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28182
dc.description.abstractThe Polish judicial system, and thus also the justice system, should be reformed, asis overloaded with the number of considered cases. However this reform can be possible only thank to the cooperation of various environments and work at the grass roots (within the broadly understood justice system). Th e reform should lead to a situation, where as many cases and disputes as possible could be solved outside the courtroom. Th erefore, the reform should focus on facilitating such solutions as: alternative dispute resolution methods, the methods of pre-court selection of cases and legal education. All the mentioned solutions refl ect the principle of the Hippocratic oath which states, that “prevention is better than cure”. Th e Malopolska-Silesian campaign off ering help in fi lling out the personal income tax return forms is one of few examples of cooperation between a law clinic and a free legal aid society, i.e. two entities co creating the justice system and supporting social groups that cannot aff ord to use legal services. Th erefore, such projects should be broadly discussed, modifi ed and widely promoted.pl
dc.description.abstractPolski system sądownictwa a zatem wąsko rozumianego wymiaru sprawiedliwości jest przeciążony ilością rozpatrywanych spraw i wymaga reformy. Reforma ta możliwa jest tylko przy współdziałaniu różnych środowisk i pracy u podstaw (w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości). Efektem reformy winna być sytuacja, w której jak najwięcej spraw i sporów, jakie fi nał mogą znaleźć poza sądem, taki fi nał znajdzie. Dlatego w ramach reformy należy skupić się na ułatwieniu dostępu do rozwiązań w postaci: alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz metod przedsądowej selekcji spraw i edukacji prawnej społeczeństwa, a zatem rozwiązań funkcjonujących w myśl zasady z przysięgi Hipokratesa, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów stanowi nieliczny przykład współpracy kliniki prawa i punktu NPP, czyli dwóch podmiotów współtworzących szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości, przy czym działania tych podmiotów adresowane są do grup społecznych zbyt rzadko korzystających z usług prawniczych. Dlatego akcję tę warto propagować, dyskutować, modyfi kować i powielać.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectreformpl
dc.subjectjusticepl
dc.subjecttaxpl
dc.subjectincomepl
dc.subjectaidpl
dc.subjectlawpl
dc.subjectlegalpl
dc.subjectSilesiapl
dc.subjectlesser Polandpl
dc.subjectreformapl
dc.subjectsprawiedliwośćpl
dc.subjectpodatekpl
dc.subjectdochódpl
dc.subjectpomocpl
dc.subjectprawopl
dc.subjectŚląskpl
dc.subjectMałopolskapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleMałopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów jako przykład przedsądowej i quasi-przedsądowej pomocy prawnej w obliczu reformy wymiaru sprawiedliwościpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0807-sp-2019-2-008


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska