Show simple item record

Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016

dc.contributor.authorSmyk, Grzegorz
dc.contributor.authorWrzyszcz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-02-17T08:16:07Z
dc.date.available2020-02-17T08:16:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2016, T.XIX, s. 355-363.pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27723
dc.description.abstractArtykuł zawiera charakterystykę badań naukowych prowadzonych w Katedrze Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2008-2016. Kierownikiem Katedry był w tym okresie prof. zw. dr hab. Wojciech Witkowski. Przedstawiono także rezultaty tych badań w postaci uzyskanych stopni naukowych oraz najważniejszych publikacji. Omówiono zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry na kilku kierunkach studiów. Wskazano najważniejsze osiągnięcia w działalności organizatorskiej na szczeblu wydziału, uczelni, a także w ogólnopolskich instytucjach należących do resortu nauki i szkolnictwa wyższego.pl
dc.description.abstractThe article describes the research conducted at the Department of History of State and Law of the Faculty of Law and Administration at Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) in Lublin in 2008-16. At that time the Head of the Department was Professor Wojciech Witkowski, DLL. The presentation also includes the academic degrees and key publications, and discusses teaching activities carried out by the faculty of the Department in several fields of studies. The most outstanding achievements in the organisational activity at the levels of faculty, university, and national institutions of the science and higher education sector.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkatedrapl
dc.subjectbadania naukowepl
dc.subjectdydaktykapl
dc.subjectdziałalność organizatorskapl
dc.subjectdepartmentpl
dc.subjectscientific researchpl
dc.subjectteachingpl
dc.subjectorganisational activitypl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titleKatedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016pl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2450-6095pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska