Show simple item record

Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dc.contributor.authorNancka, Grzegorz
dc.date.accessioned2020-02-17T08:15:54Z
dc.date.available2020-02-17T08:15:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2016, T.XIX, s. 345-353.pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27722
dc.description.abstractPrawo rzymskie to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia przyszłego prawnika. Nie mogło zabraknąć go również na utworzonym w 1968 r. Uniwersytecie Śląskim. Jego historia na katowickim wydziale sięga jednak czasów nieco wcześniejszych, bo do roku 1966 - kiedy to utworzona została Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Zajęcia z prawa rzymskiego w pierwszym roku jej istnienia prowadzili prof. W. Osuchowski, dr W. Litewski oraz mgr K. Kolba. Wraz z utworzeniem Uniwersytetu Śląskiego w 1968 r. zajęcia te powierzono doc. drowi M. Staszkowowi, który przeniósł się do Katowic z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prócz prawa rzymskiego w kręgu jego zainteresowań znajdowała się problematyka prawa wynalazczego, którym zajmował się od lat 70. XX w.pl
dc.description.abstractRoman law is one of the most important courses in the education of prospective lawyers. Hence, it simply had to be included in the law curriculum at the newly established University of Silesia, established in 1968. However, the history of teaching Roman law in Katowice reaches an earlier date, as it was taught since 1966 at the Katowice branch of the Jagiellonian University. The course in Roman law during the first academic year at the University of Silesia was taught by Professor Wacław Osuchowski, Dr Wiesław Litewski, and K. Kolba. When the University of Silesia was established, the course was handed over to assistant professor Michał Staszków, who moved to Katowice from the University of Wrocław. In addition to Roman law, Professor Staszków was interested in law on inventions, which he practiced from the 1970s.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprawo rzymskiepl
dc.subjectUniwersytet Śląskipl
dc.subjectWydział Prawa i Administracji UŚpl
dc.subjectMichał Staszkówpl
dc.subjectorganizacja studiów prawniczychpl
dc.subjectRoman lawpl
dc.subjectUniversity of Silesiapl
dc.subjectUniversity of Silesia Faculty of Law and Administrationpl
dc.subjectlaw curriculumpl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleZ dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicachpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2450-6095pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska