Show simple item record

Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej

dc.contributor.authorSzewczak-Daniel, Mariola
dc.date.accessioned2020-02-13T14:01:27Z
dc.date.available2020-02-13T14:01:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2018, T. XXI, s. 193-209.pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27695
dc.description.abstractPodstawę prawną organizacji i funkcjonowania samorządu lubelskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej stanowił Dekret o samorządzie miejskim z 4 lutego 1919 r., zwany dekretem lutowym, który obowiązywał w 150 miastach byłego Królestwa Kongresowego aż do czasu wejścia w życie tzw. ustawy scaleniowej z 23 marca 1933 r. Poza przedstawieniem podstaw prawnych funkcjonowania powojennego samorządu lubelskiego, w artykule został nakreślony również obraz stosunków politycznych w mieście, wpływający na wzajemne relacje między organami samorządu powołanymi w pierwszych demokratycznych wyborach, przeprowadzonych w lutym 1919 r.pl
dc.description.abstractA decree on municipal government of 4 February 1919, generally known as the „February decree” constituted the legal foundation for organisation of the municipal government and its functioning in the first years of Second Polish Republic. It was applicable and legally binding in one hundred and fifty cities of the former Congress Poland until the socalled „uniting act” of 23 March 1933 entered into force. Apart from presenting the legal grounds of the post-war municipal government in Lublin, the article also gives an outline of political relations in the city which had an impact on mutual relationships between local government authorities nominated in the course of first free democratic elections held in February 1919.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsamorząd miejskipl
dc.subjectII Rzeczpospolitapl
dc.subjectDekret o samorządzie miejskimpl
dc.subjectdekret lutowypl
dc.subjectLublinpl
dc.subjectmunicipal governmentpl
dc.subjectSecond Polish Republicpl
dc.subjectDecree on municipal governmentpl
dc.subject“February decree”pl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleSamorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitejpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.doi10.34697/2450-6095-sdpipp-21-011


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska