Show simple item record

Opłaty adiacenckie jako dochody gmin

dc.contributor.authorCzaja-Hliniak, Irena
dc.date.accessioned2020-02-13T09:31:36Z
dc.date.available2020-02-13T09:31:36Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 41-51.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27684
dc.description.abstract"Od początku transformacji funkcjonowania gospodarki wiele uwagi p o święca się kierunkom kolejnych reform polskiego systemu podatkowego. Jest to oczywiste z uwagi na rolę, jaką odgrywa system podatkowy tak w aspekcie fiskalnym, jak i pozafiskalnym. Celem umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji ich zadań własnych Konstytucja1 zawarła w art. 167 gwarancje ich samodzielności finansowej. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewniono udział w dochodach publicznych, odpowiednio do przypadających im zadań, w postaci ich dochodów własnych, subwencji ogólnych i dotacji celowych."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectgminapl
dc.subjectopłata adiacenckapl
dc.subjectgospodarka nieruchomościamipl
dc.subjectdochody gminpl
dc.subjecturządzenia infrastruktury technicznejpl
dc.subjectRegionalne Izby Obrachunkowepl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherFinanse i rachunkowośćpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleOpłaty adiacenckie jako dochody gminpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska