Show simple item record

Workplace harassment and victimisation in Hungarian legal practice

dc.contributor.authorZaccaria, Márton Leó
dc.date.accessioned2020-02-06T13:52:29Z
dc.date.available2020-02-06T13:52:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 2, s. 125-136.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27499
dc.description.abstractThis paper deals with some current questions of equal treatment, especially with regard to workplace discrimination. Direct and indirect discrimination are the most common forms of discrimination but attention should be paid to harassment and victimisation as well because these also represent real dangers for employees related to infringement of equal treatment. I intend to analyse the practical emergence of these concepts in connection with employment in Hungarian legal practice. I will examine individual resolutions of the Equal Treatment Authority and judgments of the Curia of Hungary. I will refer to the relevant directives of the European Union and mention some of the most important judgments of the Court of Justice of the European Union concerning harassment and victimisation. I give some considerations in accordance with the importance and correct interpretation of the relevant definitions.pl
dc.description.abstractTematem niniejszego artykułu jest problematyka równouprawnienia, zwłaszcza ta, która dotyczy dyskryminacji w pracy. Bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja są najbardziej powszechnymi formami tego zjawiska, ale należy zwracać uwagę również na molestowanie i mobbing ponieważ one także stanowią istotne zagrożenie naruszenia praw pracowników do równego traktowania. Autor rozpatrzy wyżej wymienione pojęcia w prawie węgierskim. Przeanalizuje pojedyncze rezolucje Komitetu do Równouprawnienia i wyroki węgierskiego Sądu Najwyższego. Będzie się odwoływał do istotnych rezolucji Unii Europejskiej i wspomni o najważniejszych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie molestowania i mobbingu. Autor będzie rozważył znaczenie i poprawną interpretację istotnych definicji.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrówne traktowaniepl
dc.subjectmolestowaniepl
dc.subjectgodność człowiekapl
dc.subjectprawo pracypl
dc.subjectwiktymizacjapl
dc.subjectequal treatmentpl
dc.subjectharassmentpl
dc.subjecthuman dignitypl
dc.subjectlabour lawpl
dc.subjectvictimisationpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleWorkplace harassment and victimisation in Hungarian legal practicepl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska