Show simple item record

Can the prohibition of age discrimination balance the labour market?

dc.contributor.authorRab, Henriett
dc.contributor.authorZaccaria, Márton Leó
dc.date.accessioned2020-02-04T12:03:13Z
dc.date.available2020-02-04T12:03:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 1, s. 19-32.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27455
dc.description.abstractExploring new directions in labour law has been a common topic for decades because finding new solutions to existing legal and economic problems is always needed. Both the labour market and its regulation are changing, so new ways are being sought regarding effectiveness. The traditional toolkit of labour law also carries some answers, for example, the direct connection to the toolkits of Human Resources Management (HRM) but these mostly non-legal instruments can lead to further contradictions related to the legal relationship of the employer and the employee. The analysis is focused on the requirement of equal treatment, especially on the prohibition of age discrimination. We think that the structure of the labour market is highly affected by the pension system because of the available social guarantees and all these legal and economic problems are connected to each other. The paper is based on both the Hungarian legal questions and some actual developments of the case law of the CJEU.pl
dc.description.abstractRynek pracy i jego regulacje nieustannie się zmieniają, dlatego w prawie pracy wciąż poszukuje się nowych rozwiązań zapewniających efektywność. Tradycyjne instrumenty prawa pracy przynoszą pewne odpowiedzi, np. odwołania do zasad Zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), ale te w większości niemające charakteru prawnego narzędzia mogą prowadzić do dalszych niezgodności w stosunku prawnym pracodawca-pracownik. Artykuł koncentruje się na wymogu równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Autorzy reprezentują stanowisko, że na strukturę rynku pracy znacząco wpływa system emerytalny. Artykuł opiera się zarówno na rozwiązaniach węgierskiego prawa pracy, jak i na zmianach w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zasady równego traktowania w zatrudnieniu.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzasada równego traktowania w zatrudnieniupl
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.subjectprawo pracypl
dc.subjectrynek pracypl
dc.subjectochrona społecznapl
dc.subjectequal employmentpl
dc.subjectHRMpl
dc.subjectlabour lawpl
dc.subjectlabour marketpl
dc.subjectsocial protectionpl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherFinanse i rachunkowośćpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleCan the prohibition of age discrimination balance the labour market?pl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska