Show simple item record

Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby" (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie" (art. 130 § 3 k.w.)

dc.contributor.authorTyburcy, Tomasz
dc.date.accessioned2020-02-04T12:02:50Z
dc.date.available2020-02-04T12:02:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 1, s. 81-96.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27453
dc.description.abstractAccording to Art. 119 § 1 of the Violations Code, an offender who steals a movable property which value does not exceed a quarter of the minimum wage is liable for a misdemeanor and not for a crime or an offence. Art. 130 § 3 of the Violations Code specifies the term “personal violation”, however “violence against a person” is a constituent element of a crime of robbery. The issue of the potential correlation between those two terms has been broadly discussed both in legal literature and jurisprudence. The wording of the Art. 130 § 3 of the Violation Code is correlated with the terminology used in the 1969 version of the Penal Code, in which “personal violation” was a constituent element of the crime of robbery.pl
dc.description.abstractZgodnie z art. 119 § 1 k.w. sprawca, który kradnie rzecz ruchomą o wartości nieprzekraczającej jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, podlega odpowiedzialności za wykroczenie, a nie za przestępstwo. Natomiast zgodnie z art. 130 § 3 k.w., przepisu art. 119 k.w. (wykroczenie kradzieży) nie stosuje się, jeżeli sprawca używa gwałtu na osobie albo grozi jego natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Kluczową kwestią jest rozstrzygnięcie, czy osoba, która kradnie rzecz o wartości nieprzekraczającej jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, używając wobec osoby przemocy niestanowiącej ze względu na swą intensywność gwałtu, podlega odpowiedzialności za rozbój czy za wykroczenie kradzieży.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrozbójpl
dc.subjectprzemoc wobec osobypl
dc.subjectgwałt na osobiepl
dc.subjectjedna czwarta minimalnego wynagrodzeniapl
dc.subjectrobberypl
dc.subjectviolence against a personpl
dc.subjectpersonal violationpl
dc.subjecttheftpl
dc.subjecta quarter of the minimum wagepl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherFinanse i rachunkowośćpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleZ problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby" (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie" (art. 130 § 3 k.w.)pl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska