Show simple item record

Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie

dc.contributor.authorZiarko, Janusz
dc.date.accessioned2020-02-03T10:14:13Z
dc.date.available2020-02-03T10:14:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 9-21.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27425
dc.description.abstractArtykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące istoty paradygmatu i orientacji badawczych w nauce o bezpieczeństwie. Zaakcentowano znaczenie kwestii ontologicznych i epistemologicznych jako istotnych i pomocnych w ujmowaniu rzeczywistości i wyjaśnianiu zjawisk bezpieczeństwa. Zasygnalizowano problem orientacji 1 założeń badawczych, wskazano na znaczenie potrzeby łączenia różnych perspektyw i sposobów uprawiania nauki, które sprzyjałoby ogarnianiu całego bogactwa rzeczywistości bezpieczeństwa.pl
dc.description.abstractВ статье рассмотрены теоретические рассуждения, касающиеся существа парадигмы и исследовательских ориентаций в науке о безопасности. Акцентировано значение онтологических и гносеологических проблем, как существенных и полезных в указании действительности и объяснении проявлений безопасности. Частично рассмотрены проблемы ориентации и исследовательских предпосылок, подчеркнуто значение необходимости сочетания разных перспектив и способов научных изысканий, которые содействовали бы рассмотрению всего богатства действительности безопасности.pl
dc.description.abstractThe article covers theoretical considerations concerning the essence of paradigm and scientific orientations in security-related science. The importance of ontological and epistemological questions being crucial and helpful in considering reality and explanation of security-related phenomena is also emphasised. The problem of scientific assumptions and positions was mentioned with the emphasis on the importance of the need to combine various perspectives and manners of practising science that would favour encompassing the entire profusion of security reality.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectnauka o bezpieczeństwiepl
dc.subjectparadygmantypl
dc.subjectorientacje badawczepl
dc.subjectT.S. Kuhnpl
dc.subjectobiektywizm poznawczypl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleParadygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwiepl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska