Show simple item record

Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa

dc.contributor.authorNyc, Małgorzata
dc.date.accessioned2020-02-03T10:12:46Z
dc.date.available2020-02-03T10:12:46Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 121-127.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27417
dc.description.abstractW każdym dobrze prosperującym gospodarczo państwie społeczeństwo jest zainteresowane inwestycjami bezpośrednimi kapitału zagranicznego na rynku macierzystym. Jednakże inwestycje te są zagrożone przestępstwami tzw. „białych kołnierzyków", a zarazem zagrożone jest bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Pojawia się pytanie, co to są przestępstwa „białych kołnierzyków" i jak należy je definiować. Przestępstwa te są ściśle związane z ludźmi o wysokim statusie społecznym i wysokim poziomie intelektualnym. Są to osoby, które doskonale wykorzystują luki prawne i dlatego tak trudno zdefiniować i wykryć takie przestępstwa.pl
dc.description.abstractВ каждом хорошо экономически развивающемся государстве, общество заинтересованно в инвестициях иностранного капитала в отечественную экономику. Однако, эти инвестиции подвержены преступлениям так называемых «белых воротничков», а заодно оказывают влияние также на экономическую безопасность государства. Возникает вопрос, чем является преступление «белых воротничков » и как следует его определять? Этого рода преступления связаны с людьми с высоким общественным положением и высоком уровне интеллектуального развития. Эти лица в совершенстве используют юридические пробелы в законодательстве поэтому очень трудно обнаруживать и раскрывать такие преступления.pl
dc.description.abstractIn every economically prosperous state, the society is interested in direct foreign investment within its home market. At the same time, such investment is jeopardised by the criminal activity of the so-called 'white collars', which at the same time poses a threat to the economic security of the state. The question what the white-collar crime is and how it should be defined arises. This form of crime is closely linked to people with high IQ, enjoying high social status. These people make perfect use of legal loopholes, and this is why it is so difficult for this type of crime to be defined and discovered.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo ekonomicznepl
dc.subjectbiałe kołnierzykipl
dc.subjectFBIpl
dc.subjectDefinicja Sutherlandapl
dc.subjectzłamanie warunków kontraktupl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titlePrzestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwapl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska