Show simple item record

Czynniki wpływające na zaufanie w transakcjach wymiennych w świetle teorii kosztów transakcyjnych

dc.contributor.authorPlichta, Jarosław
dc.date.accessioned2020-01-31T11:45:33Z
dc.date.available2020-01-31T11:45:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 113-120.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27402
dc.description.abstractZaufanie jest koniecznym elementem długotrwałej relacji handlowej. Jest ono uwarunkowane szeregiem czynników, wynikających zarówno z posiadania podmiotów i przedmiotów podlegających wymianie handlowej, jak z okoliczności, w których transakcje są dokonywane. Ten problem będzie coraz częściej dotyczyć socjologii, niezależnie od jej przyczynku dla analiz dokonywanych z punktu widzenia ekonomii. Tradycyjna ekonomia może wnieść ważny i inspirujący wkład do dyskusji nad tym zagadnieniem dzięki teorii kosztów transakcyjnych.pl
dc.description.abstractThe trust is an essential element of long-lasting exchange relations. His being is bound with the row of conditioning of both factors resulting from the property of subjects and objects of the exchange, and the environment in which transactions are being redeemed. This problem will more and more often approach sociology, apart from the contribution to it being analysed from a point of view of economics. Institutional economics can carry to this subject the important and inspiring contribution to discussion, in the theory of transaction costs.pl
dc.description.abstractДоверие – это необходимый элемент продолжительных торговых связей. Оно обуславливается рядом факторов, выплывающих как из наличия предназна ченных для обмена субъектов и предметов, так и обстоятельств, в которых заключаются сделки. Эта проблема все чаще будет касаться также социологии, независимо от ее использования в анализах проводимых с точки зрения эко- номики. Благодаря теории трансакционных издержек традиционная экономика может иметь важный вклад в дискуссии над этой проблемой.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttransakcja wymiennapl
dc.subjectkoszty transakcyjnepl
dc.subjectzaufaniepl
dc.subjectekonomia instytucjonalnapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleCzynniki wpływające na zaufanie w transakcjach wymiennych w świetle teorii kosztów transakcyjnychpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska