Show simple item record

Ewolucja ugrupowań terrorystycznych

dc.contributor.authorJaworski, Michał
dc.date.accessioned2020-01-31T11:45:05Z
dc.date.available2020-01-31T11:45:05Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 29-47.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27399
dc.description.abstractArtykuł analizuje ewolucję ugrupowań terrorystycznych, począwszy od organizacji zależnych od sponsorów, aż do złożonych, niezależnych podmiotów przejmujących wybrane funkcje i zadania państwa. Autor podaje przykład m.in. Organizacji Wyzwolenia Palestyny, jednej z najbardziej znanych organizacji terrorystycznych, a także Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ETA oraz Al-Kaidy. Opisane potężne ugrupowania terrorystyczne są samodzielne, sprawnie zorganizowane ekonomicznie oraz zinstytucjonalizowane. Ich działalność osiąga skalę globalną. Potrafi ą przejąć prawie całkowicie rolę państwa na przejętym przez siebie obszarze. W kontrolowanych przez nie gospodarkach często rozwijają się te dziedziny, które są istotne ze względu na prowadzoną przez terrorystyczne organizacje politykę.pl
dc.description.abstractThe article analyses the evolution of terrorist organisations, from groups depending on their sponsors to complex, independent subjects taking over chosen functions and tasks of a country. The author gives the example of the Palestine Liberation Organization (PLO), one of the best known terrorist organisations, as well as of the Irish Republican Army (IRA), Euskadi Ta Askatasuna (ETA) and Al-Qaeda. These powerful terrorist organisations are independent, economically well-organised and institutionalised. Their activity has reached the global scale. The are able to completely take over the role of a country on their territory. The economies controlled by them tend to develop the branches important for the policy of the given terrorist organisation.pl
dc.description.abstractВ статье анализируется эволюция террористических формирований: начиная с организаций зависимых от спонсоров и заканчивая многоуровневыми, неза- висимыми субъектами принимающими на себя некоторые функции и задачи государства. Автор приводит примеры таких формирований, как Организация освобождения Палестины – одна из самых больших террористических организа- ций, а также Ирландская республиканская армия, ЭТА и Аль-Каида. Описанные террористические формирования являются самостоятельными, хорошо эконо- мически организованными и имеют разнообразные структуры. Их деятельность имеет глобальный масштаб. На занятом ими пространстве они способны почти полностью взять на себя роль государства. В контролированных ими экономи- ках часто развиваются те отрасли, которые имеют существенное влияние на проводимую террористическими организациями политику.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectugrupowania terrorystycznepl
dc.subjectETApl
dc.subjectterroryzm sponsorowany przez państwopl
dc.subjectprywatyzacja terroryzmupl
dc.subjectinternacjonalizacja terroryzmupl
dc.subjectinstytucjonalizacja terroryzmupl
dc.subjectglobalizacja terroryzmupl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleEwolucja ugrupowań terrorystycznychpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska