Show simple item record

Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdział

dc.contributor.authorCiechanowski, Grzegorz
dc.date.accessioned2020-01-31T11:44:46Z
dc.date.available2020-01-31T11:44:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 61-76.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27397
dc.description.abstractW 2009 r. Polska zlikwidowała trzy kontyngenty w operacjach pokojowych ONZ: w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) oraz w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (MINURCAT). Tym samym decyzją rządu nastąpiło zamknięcie jednego z najbardziej chlubnych rozdziałów polskiej działalności na rzecz utrzymania pokoju na świecie prowadzonej pod błękitną fl agą ONZ. Artykuł przypomina krótką historię udziału oddziałów Wojska Polskiego w operacjach pokojowych ONZ.pl
dc.description.abstractIn 2009 Poland cancelled three contingents for the UN peacekeeping missions: in the United Nations Disengagement Observer Forces (UNDOF) on Golan Heights, the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) and the United Nations Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCA)). With this decision, the government closed one of the most praiseworthy chapters of the Polish activity for ensuring world peace, which was led under the blue fl ag of the UN. The article recollects the short history of the participation of the Polish Army in the peacekeeping missions of the UN.pl
dc.description.abstractВ 2009 г. Польша ликвидировала три контингента в миротворческих операци- ях ООН: Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (СООННР – UNDOF), во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL), а также в Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ – MINURCAT). Тем самим решением правительства была закрыта одна из самых важных глав польской деятельности по поддержанию мира, проводимой под голубым фла- гом ООН. В статье кратко описана история участия соединений Войска Поль- ского в миротворческих операциях ООН.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectKontyngenty Wojskowepl
dc.subjectONZpl
dc.subjectUNEF IIpl
dc.subjectUNIFILpl
dc.subjectPolskapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titlePolskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdziałpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska