Show simple item record

Kryminogenność. Ustawy o usługach detektywistycznych

dc.contributor.authorKonik, Anna
dc.contributor.authorPomorski, Paweł
dc.date.accessioned2020-01-31T08:57:38Z
dc.date.available2020-01-31T08:57:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 113-123.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27383
dc.description.abstractAutorzy zajęli się specyficznym zawodem prywatnego detektywa, który według ich opinii w swojej pracy balansuje na granicy prawa, narażając się nawet na odpowiedzialność karną. W opracowaniu zwrócono uwagę na aspekt etyczny zawodu detektywa przez pryzmat przepisów prawa. Starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, na ile obowiązująca Ustawa z 6 lipca 20001 r. o usługach detektywistycznych może przyczynić się do uetycznienia tego zawodu, a na ile będzie stwarzać patologiczne sytuacje w tym środowisku.pl
dc.description.abstractThe authors dealt with a specific profession of private detective who, in their opinion, balances in his work on the fringes of law, risking even criminal liability. The study highlighted the ethical aspect of the detective profession through the prism of legal provisions. The authors attempted to answer the question of how the Act on Detective Services of July 6, 2001 may help to make this profession more ethical, and to what extent it will provoke pathological situations in this environment.pl
dc.description.abstractАвторы статьи рассмотрели проблемы специфической профессии частного де- тектива, который, по их мнению, во время своей работе балансирует на грани закона, часто подвергаясь даже уголовной ответственности. В статье обра- щено внимание на этический аспект профессии детектива сквозь призму по- ложений закона. Авторы старались найти ответ на вопрос, насколько действу- ющий Закон от 6 июля 2001 г. «О детективных услугах» может способствовать повышению уровня этичности этой профессии, и насколько будет создавать патологические ситуации в этой среде.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectustawa o usługach detektywistycznychpl
dc.subjectkryminogennośćpl
dc.subjectdetektywpl
dc.subjectśledztwopl
dc.subjectmoralnośćpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleKryminogenność. Ustawy o usługach detektywistycznychpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska