Show simple item record

Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej

dc.contributor.authorKraj, Kazimierz
dc.date.accessioned2020-01-30T10:37:37Z
dc.date.available2020-01-30T10:37:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 79-84.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27354
dc.description.abstractArtykuł przedstawia status prawny Federalnej Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej, instytucji zapewniającej ochronę najwyższym przedstawicielom władz rosyjskich, zabezpieczającym łączność rządową oraz bezpieczeństwo zagranicznych delegacji państwowych przebywających na terytorium Federacji. Autor przedstawia poprzedników FSO, poddaje analizie uregulowania prawne regulujące funkcjonowanie służby ochrony oraz jej kompetencje. Przedstawiona została także struktura organizacyjna tej jednej z najbardziej tajemniczych służb specjalnych Rosji. Artykuł pozwala na wstępną analizę porównawczą FSO ze służbami ochronnymi innych państw.pl
dc.description.abstractThis article presents the law status of the Federal Guard (FSO) of the Russian Federation. This institution assures protection for the highest representatives of Russian Authorities and guarantees government communication and safety for offi cial delegations from other countries staying on the territory of Russian Federation. Author describes predecessors of FSO, analyses laws regulating functioning of the Federal Guard and its competences. There is also presented the organizational structure one of that most mysterious special services in Russia. Author enables readers to do comparative analysis of the FSO, according to other countries’ security guards.pl
dc.description.abstractСтатья рассматривает юридический статус Федеральной Службы Охраны Рос- сийской Федерации, учреждения гарантирующего охрану самым высоким пред- ставителям российских властей, предоставляющего правительственную связь и безопасность заграничным государственным делегациям находящихся на территории Федерации. Автор представляет предшественников ФСО, поддаёт анализу юридические урегулирования функционирования службы охраны и её компетенции. Рассматривает также организационную структуру этой одной из самых таинственных спецслужб России. Статья дает материал к вступительному сравнительному анализу ФСО с подобными спецслужбами других государств.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectFederalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiejpl
dc.subjectRosjapl
dc.subjectFunkcjonariusze FSOpl
dc.subjectZSRRpl
dc.subjectJurij Krapiwinpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titleFederalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiejpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska