Show simple item record

Zapobieganie stratom jako element zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw sektora FMCG

dc.contributor.authorLiber, Janusz
dc.date.accessioned2020-01-28T13:54:22Z
dc.date.available2020-01-28T13:54:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 2, s. 65-75.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27295
dc.description.abstractArtykuł ukazuje miejsce i rolę zapobiegania stratom w przeciwdziałaniu ryzyku w łańcuchach dostaw sektora dóbr szybko rotujących. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki strat, ich wielkości oraz przyczyn powstawania. Opracowanie pokazuje funkcjonalne „podejście" do problematyki zapobiegania stratom jako elementu redukcji ryzyka wynikającego z rodzajów strat oraz struktury przedsiębiorstwa.pl
dc.description.abstractThis article shows the role of the loss prevention in the FMCG supply chain risk management. The aim of this article is to pinpoint the shrinkage problem, especially, their size and the functional approach to the loss prevention activities as the kind of supply chain risk reduction. This way of shrink reduction is connected with the kind of losses and the business structure.pl
dc.description.abstractВ статье указано место и роль шагов направленных на предотвращение ущербов и противодействие появления риска в цепи поставок в секторе товаров повседневного спроса. Автор обращается к тематике ущербов, их размеров и причин возникновения. Исследование показывает функциональный «подход » к проблеме предотвращения ущербов, как элементу уменьшения риска, связанного с родом ущербов и структурой предприятия.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl
dc.subjectsektor FMCGpl
dc.subjectłańcuchy dostawpl
dc.subjectRyzyko wewnętrznepl
dc.subjectRyzyko zewnętrznepl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherEnergetykapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleZapobieganie stratom jako element zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw sektora FMCGpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska