Show simple item record

Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN

dc.contributor.authorDanielewicz, Krzysztof
dc.date.accessioned2020-01-28T11:48:19Z
dc.date.available2020-01-28T11:48:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 1, s. 45-63.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27289
dc.description.abstractArtykuł jest próbą ukazania miejsca i roli rozpoznania w operacji zbrojnej typu COIN (od angielskiego słowa counterinsurgency - działania przeciwpartyzanckie). Autor scharakteryzował podstawowe źródła informacji rozpoznawczych oraz przedstawił zasadnicze różnice w funkcjonowaniu rozpoznania w konflikcie typu COIN w porównaniu z konfliktem konwencjonalnym. W artykule scharakteryzowano także najbardziej efektywne źródła uzyskiwania informacji rozpoznawczych oraz omówiono problemy występujące w trakcie ich analizy.pl
dc.description.abstractThe article is an attempt to present the role and responsibilities of intelligence in the Counterintelligence (COIN) operation. The author has described the basic sources of information, their classification and the most important differences for the intelligence in the COIN operation and conventional war. The paper has also described the most effective sources of information in the COIN operation and problems during analytical process.pl
dc.description.abstractВ статье предпринято попытку указания места и роли разведывательных действий в военных операциях типа COIN (от английского слова counterinsurgency - антиповстанческие операции). Автор охарактеризовал основные источники разведывательной информации, а также представил главные различия функционирования разведки в обычных конфликтах и конфликтах типа COIN. В статье также дана характеристика также наиболее эффективных источников получения разведывательной информации и обсуждено проблемы анализирования полученных данных.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectoperacje COINpl
dc.subjectIPBpl
dc.subjectHUMINTpl
dc.subjectrozpoznaniepl
dc.subjectwojna informacyjnapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleCharakterystyka rozpoznania w operacji typu COINpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska