Show simple item record

Stan wiedzy na temat pierwszej pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.

dc.contributor.advisorMarcin Mikos
dc.contributor.authorGamrat, Maciej
dc.date.accessioned2020-01-21T13:48:48Z
dc.date.available2020-01-21T13:48:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27255
dc.description.abstractPoniższa praca badawcza dotyczy przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy służb, które nie są zaliczane do tzw. służb ratunkowych tj. Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. W badaniu ankietowym udział wzięło 46 funkcjonariuszy z tych formacji. Wykazano różnice w zakresie wiedzy na temat pierwszej pomocy wśród funkcjonariuszy. Wykazano niewystarczające przygotowanie prawidłowej umiejętności zbierania wywiadu SAMPLE oraz wysoki współczynnik funkcjonariuszy z uprawnieniami ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badanie dowiodło konieczności zwiększenia liczby szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz ujednolicenia metodologii szkoleń, zakresu wiedzy i sprzętu jakim dysponują te formacje.pl
dc.description.abstractThe main objective of the thesis concerns the principles of providing first aid by officers of services not related to the so-called Emergency Services, Border Guards and Road Transport Inspection . Forty six officers from various formation participated in the survey. The results shown the differences in the field of knowledge of first aid among officers. The results indicated insufficient preparation connected with “SAMPLE” interviewing skills and shown high ratio of qualified first aid rescuer. The study shown necessity of increasing the amount of training concerning first aid and standardizing the training methodologies, scope of knowledge and the equipment at disposal of the formations mentioned above.
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsłużba celno-skarbowapl
dc.subjectstraż granicznapl
dc.subjectinspekcja transportu drogowegopl
dc.subjectpomocpl
dc.subjectkpppl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleStan wiedzy na temat pierwszej pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.pl
dc.title.alternativeThe level of knowledge of first aid Emergency Services, Tax and Customs Service, Border Guards and Road Transport Inspection officers


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska