Show simple item record

Postępowanie dziennikarza wobec obowiązujących norm prawnych dotyczących staranności przygotowywania materiałów prasowych

dc.contributor.authorKrawczyk, Dariusz
dc.date.accessioned2019-11-25T13:36:20Z
dc.date.available2019-11-25T13:36:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2019, nr 2, s. 113-125.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27071
dc.description.abstractOd dziennikarza wymaga się rzetelności oraz staranności w przygotowaniu materiałów prasowych. Celem artykułu jest ustalenie, jakie działania mają oni podejmować, aby dochować standardów przewidzianych obowiązującym prawem. Analizie podlegały przepisy dotyczące zarówno uprawnień dziennikarzy, jak i te mające chronić dobra osób będących przedmiotem zainteresowania pracowników środków masowego przekazu. Podjęto także temat technik oddziaływania na przedstawicieli mediów przez podmioty zainteresowane inicjowaniem lub tłumieniem krytyki prasowej.pl
dc.description.abstractThe journalist is required to be reliable and diligent in preparing the press materials. The aim of the paper is to determine the activities that should be undertaken by the journalists to meet the standards provided by applicable law. Regulations referring to the journalists’ rights as well as regulations intended to protect the rights of persons who are the subject of interest to mass media employees were analyzed. The subject of the techniques that are used by the entities interested in initiating or suppressing press criticism to impact media representatives is also undertaken.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdziennikarzpl
dc.subjectmedia relationspl
dc.subjectprasapl
dc.subjectwizerunekpl
dc.subjectmedia masowepl
dc.subjectjournalistpl
dc.subjectpresspl
dc.subjectreputationpl
dc.subjectmass mediapl
dc.subject.otherMedioznawstwopl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titlePostępowanie dziennikarza wobec obowiązujących norm prawnych dotyczących staranności przygotowywania materiałów prasowychpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0858-pis-2019-2-006


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska