Najnowsze pozycje

 • Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej (dodano: 2017-06-13) 

  Bieniek, Mieczysław; Gruszka, Edward; Patalong, Piotr; Gut, Jerzy; Olbrycht, Marek; Mazur, Sławomir; Skulimowski, Mariusz; Gulak, Stanisław; Bylina, Sławomir; Piekarski, Tomasz; Polończyk, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym (dodano: 2017-01-16) 

  Kręcikij, Janusz; Lewandowski, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Rezultaty dociekań naukowych autorów, przedstawione w niniejszej monografii, koncentrują się na aspekcie organizacyjnym, a precyzyjniej – na organizacji dowodzenia na poziomach strategicznym i operacyjnym, czyli tam, gdzie ...
 • Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa i przedsiębiorczości (dodano: 2017-01-16) 

  Ostrowska, Monika; Ziarko, Janusz; Przeciszowski, Rafał; Szkarłat, Agnieszka; Kremel, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 1 (dodano: 2016-06-21) 

  Bieniek, Mieczysław; Bryk, Andrzej; Patalong, Piotr; Kręcikij, Janusz; Cziomer, Erhard; Skulimowski, Mariusz; Mazur, Sławomir; Ostrowska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  “National and International Security in Contemporary Changing Reality” is a compelling, must-read work for those who study and try to gain a better understanding of today’s national and international security environment. ...
 • Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie (dodano: 2016-04-06) 

  Walas-Trębacz, Jolanta; Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 2 (dodano: 2016-01-08) 

  Sienkiewicz, Piotr; Skulimowski, Mariusz; Bieniek, Mieczysław; Ćwięk, Henryk; Pružinský, Michal; Varhol’ák, Peter; Dzwigaj, Czesław; Liber, Janusz; Zawartka, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This study is devoted to the new trends in research, especially in the field of security studies, including national and international security, in the evolving areas of contemporary reality. The book is addressed ...
 • "Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy (dodano: 2015-10-27) 

  Jastrzębski, Jerzy; Dobek-Ostrowska, Bogusława; Lewek, Antoni; Trudzik, Artur M.; Sala-Szczypiński, Marcin; du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Wojniak, Justyna; Diawoł, Anna; Wyrwicz, Marek; Urlik, Szczepan; Majorek, Marta; Michnik, Wojciech; Vanevska, Katarzyna; Czajkowska, Katarzyna; Furman, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Publikacja składa się z piętnastu tekstów autorów reprezentujących ważne ośrodki akademickie kraju. Podzielona została na dwie części. Pierwszą stanowią teksty ukazujące wieloaspektowość funkcjonowania mediów w przestrzeni ...
 • Bezpieczeństwo informacji i biznesu: zagadnienia wybrane (dodano: 2015-10-27) 

  Hernas, Adam; Jabłoński, Marek; Mielus, Magdalena; Danielewski, Franciszek; Waligóra, Ewa; Witkowski, Jacek; Grzechowiak, Jacek; Kucęba, Robert; Kiełtyka, Leszek; Migas, Piotr; Matej, Michał; Skorecki, Michał; Morawski, Mieczysław; Topczewski, Wojciech; Thier, Agnieszka; Rozwadowski, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Prezentowane wydawnictwo stanowi plon obrad międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 12–13 października 2008 roku przez Katedrę Zarządzania Informacją, działającą w ramach Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ...
 • Polska misja w Iraku: użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008 (dodano: 2015-06-10) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Monografia ma za zadanie analizę uwarunkowań, w jakich doszło do sięgnięcia po środek militarny, by realizować podstawowy cel polityki zagranicznej państwa, a także wskazanie przyczyny podjęcia decyzji o udziale w interwencji ...
 • Selected Slovak and European security contexts (dodano: 2014-11-26) 

  Pružinský, Michal; Varhol’ák, Peter (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)