Show simple item record

Medyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w pracy zespołów ratownictwa medycznego

dc.contributor.advisorMałgorzata Popławska
dc.contributor.authorKopera, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-07-04T06:38:46Z
dc.date.available2019-07-04T06:38:46Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25792
dc.description.abstractArtykuł ten opisuje medyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, ostra niewydolność oddechowa czy zaburzenia rytmu serca. Przedstawia procedury wykonywania tych czynności, jak i też definiuje niektóre pojęcia dość istotne dla całości tego artykułu. Nakreśla, jak ważna i odpowiedzialna jest praca ratownika medycznego w dzisiejszych czasach, gdzie lekarzy w karetkach praktycznie już nie ma.pl
dc.description.abstractThis article describes medical emergency operations in selected emergency health emergencies, such as sudden cardiac arrest, acute respiratory failure or cardiac arrhythmias. It outlines the procedures for performing these steps and also defines some of the concepts quite relevant to the whole article. It outlines how important and responsible is the work of a medical lifeguard nowadays, where doctors in ambulers practically no longer have.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpodstawowe definicje w ratownictwiepl
dc.subjectnagłe zatrzymanie krążeniapl
dc.subjectdefibrylacjapl
dc.subjectostra niewydolność oddechowapl
dc.subjectzaburzenia rytmu sercapl
dc.subjectbasic definitions in emergency servicespl
dc.subjectsudden cardiac arrestpl
dc.subjectdefibrillationpl
dc.subjectacute respiratory failurepl
dc.subjectHeart arythmiapl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleMedyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w pracy zespołów ratownictwa medycznegopl
dc.title.alternativeMedical emergency operations in selected emergency health emergencies at work of medical emergency teamspl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska