Show simple item record

Konieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej

dc.contributor.authorKsiężyk, Marianna
dc.date.accessioned2019-06-29T11:50:05Z
dc.date.available2019-06-29T11:50:05Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 93-101.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25672
dc.description.abstract"Polska u progu wejścia do UE znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Przed wejściem do strefy euro, zarówno rząd, jak i bank centralny, mają wiele do zrobienia, gdyż kryteria konwergencji z Maastricht w tym zakresie są następujące: 1) inflacja przez cały rok nie może być wyższa o więcej niż 1,5% ponad średnią trzech najlepszych państw UE, 2) długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2% ponad średnią trzech najlepszych państw UE, 3) deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% PKB, 4) dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB, 5) kurs walutowy pieniądza krajowego powinien być co najmniej przez dwa lata stabilny względem innych walut, 6) bank centralny musi być niezależny od rządu."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolityka pieniężnapl
dc.subjectNBPpl
dc.subjectUnia Europejska (UE)pl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleKonieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiejpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska