Show simple item record

Działalność ośrodka wspierania rodzin

dc.contributor.authorLumer, Agnieszka
dc.date.accessioned2019-06-27T05:47:44Z
dc.date.available2019-06-27T05:47:44Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2003, nr 1, s. 171-173.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25586
dc.description.abstract"W większości krajów całego świata obserwuje się dzisiaj ostry kryzys więzi społecznej. W krajach rozwiniętych i rozwijających się wciąż powiększają się nierówności związane ze zjawiskami ubóstwa i wykluczenia, powodując głębokie podziały między grupami społecznymi. Zanik tradycyjnej solidarności sąsiedzkiej, rozbicie rodzin oraz wzrost liczby konfliktów etnicznych przyczyniają się do izolacji i marginalizacji wielu grup i jednostek. Kryzysowi temu towarzyszy rozwój przemocy i przestępczości. Mnożące się niepowodzenia szkolne, takie jak: drugoroczność, odrzucenie, skazywanie na kierunki nie dające realnych perspektyw, kończenie nauki bez uznawanych kwalifikacji i kompetencji, dotykają wszystkich kategorii społecznych, a zwłaszcza młodzież ze środowisk defaworyzowanych."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdziecipl
dc.subjectmłodzieżpl
dc.subjectbezrobociepl
dc.subjectubóstwopl
dc.subjectośrodek wspierania rodzinpl
dc.subject.otherKomunikacja społecznapl
dc.subject.otherPedagogikapl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.titleDziałalność ośrodka wspierania rodzinpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska