Show simple item record

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskich

dc.contributor.authorKościk, Bogdan
dc.contributor.authorKowalczyk-Juśko, Alina
dc.contributor.authorKościk, Kajetan
dc.date.accessioned2019-06-26T07:37:49Z
dc.date.available2019-06-26T07:37:49Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2004, nr 2, s. 243-257.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25535
dc.description.abstract"Wprowadzenie nowego podziału administracyjnego Polski w 1999 r. otworzyło nowe możliwości dla inicjatyw ekorozwoju na szczeblu lokalnym. Jednak w miarę tworzenia nowych podstaw prawnych, równocześnie nakładano na gminy coraz to nowe obowiązki, związane z przygotowywaniem opracowań zmierzających do wdrażania idei rozwoju zrównoważonego. Nowość zagadnień oraz brak merytorycznego przygotowania pracowników urzędów gmin sprawiają często, iż obowiązki te nie są wypełniane lub wypełniane są w ograniczonym zakresie. Ponadto w wielu gminach problematyka ochrony środowiska spychana jest na dalsze pozycje, zwłaszcza w sytuacji braku środków na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb społecznych."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbiomasapl
dc.subjectgminapl
dc.subjectwieśpl
dc.subjectzrównoważony rozwójpl
dc.subjectochrona środowiskapl
dc.subjectźródła odnawialnepl
dc.subject.otherEkologiapl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.subject.otherEnergetykapl
dc.titleWykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskichpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska