Show simple item record

Problemy ludzi przewlekle chorych w opiniach osób udzielających im pomocy w środowisku zamieszkania

dc.contributor.authorBocheńska-Seweryn, Maria
dc.contributor.authorKluzowa, Krystyna
dc.date.accessioned2019-06-17T12:27:23Z
dc.date.available2019-06-17T12:27:23Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2007, nr 3, s. 41-46.pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/25324
dc.description.abstract"Jednym z uderzających paradoksów współczesności jest dostrzegalny - mimo niezaprzeczalnych postępów medycyny - wzrost odsetka osób niepełnosprawnych w poszczególnych społeczeństwach. Do zwiększenia ich udziału przyczynia się niewątpliwie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, nasilający się proces demograficznego starzenia się populacji, bowiem w wieku senioralnym, przede wszystkim w późniejszych jego fazach, następuje wyraźny przyrost osób o ograniczonej sprawności. Istotne znaczenie ma też obniżanie się śmiertelności z powodu różnych chorób, dawniej nieuchronnie prowadzących do rychłego zgonu, a dziś opanowanych na tyle, że cierpiące na nie osoby udaje się utrzymać przy życiu, choć często w stanie niepełnej sprawności."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectniepełnosprawnośćpl
dc.subjectchoroby przewlekłepl
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectalienacjapl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherSocjologiapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleProblemy ludzi przewlekle chorych w opiniach osób udzielających im pomocy w środowisku zamieszkaniapl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska