Show simple item record

Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie

dc.contributor.authorSęk, Andrzej
dc.date.accessioned2019-05-27T12:29:31Z
dc.date.available2019-05-27T12:29:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 89-100.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24729
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractArtykuł został poświęcony organizacji ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie zarówno prywatnym, jak i państwowym. Przedstawiono w nim wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione przy odbiorze budynków przeznaczonych do użytku. Omówiono również zadania przedsiębiorców zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pracującym w przedsiębiorstwie pracownikom. W oparciu o obowiązującą literaturę prawną omówiono również zasady konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, a także przedstawiono procedurę postępowania w wypadku powstania pożaru na terenie przedsiębiorstwa.
dc.description.abstractThe present article is devoted to the organization of fi re protection in both private and state companies. It sets out the technical requirements that which a building should meet during technical acceptance. It also discusses employers’ responsibilities towards employees in terms of safety on company premises. Based on the applicable legal literature, the author deals with fi re-fi ghting equipment maintenance procedures, as well as the procedure to be followed in the event of a fi re on the premises.
dc.description.abstractСтатья посвящена организации противопожарной защиты в частных и государ- ственных предприятиях. В ней представлены технические требования, которым должны соответствовать объекты принимаемые в эксплуатацию. Рассмотре- ны также задачи стоящие перед предпринимателями, направленные на обе- спечение безопасности сотрудников, работающих на предприятии. На основе имеющейся юридической литературы также обсуждаются правила содержания противопожарного оборудования, и указан порядок действий в случае возник- новения пожара на территории предприятия.
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzanie
dc.subjectochrona przeciwpożarowa
dc.subjectprzedsiębiorstwo
dc.subjectmanagement
dc.subjectfire protection
dc.subjectcompany
dc.subjectуправление
dc.subjectпротивопожарная защита
dc.subjectпредприятие
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleZarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwiepl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska