Show simple item record

Federalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosji

dc.contributor.authorKraj, Kazimierz
dc.date.accessioned2019-05-24T14:41:00Z
dc.date.available2019-05-24T14:41:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 3, s. 193-209.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24675
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractW artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące organizacji działalności antyterrorystycznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W szczególności uwzględniono kompetencje FSB, strukturę Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB i rolę FSB w działalności Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. W syntetyczny sposób scharakteryzowano akty prawne regulujące walkę z terroryzmem w Rosji, w tym kluczową ustawę O przeciwdziałaniu terroryzmowi z 2006 r. Krótko opisano najważniejsze zamachy terrorystyczne w Rosji w ostatnich latach. W podsumowaniu przywołano dane statystyczne. Tekst zamykają autorskie wnioski na temat budowania sprawnego systemu antyterrorystycznego.pl
dc.description.abstractThis article presents the most important questions and issues concerning the anti-terrorist activity of The Federal Security Service of the Russian Federation. It discusses the following concepts: the competence of FSB, the structure of the FSB Special Purpose Centre and the role of FSB in the activity of the National Anti-Terrorism Committee. Legal acts regulating the struggle against terrorism in Russia have been briefly characterised here, including the key act, the Law on Counteraction of Terrorism, of 2006. Major terrorist attacks that happened in recent years in Russia have been described, too. In the summary statistics have been presented. The article is concluded with ideas on creating efficient anti-terrorist system.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectFederalna Służba Bezpieczeństwapl
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectkontrterroryzmpl
dc.subjectustawa O przeciwdziałaniu terroryzmowipl
dc.subjectCentrum Specjalnego Przeznaczenia FSBpl
dc.subjectFederal Security Servicepl
dc.subjectterrorismpl
dc.subjectcounterterrorismpl
dc.subjectthe Law on Counteraction of Terrorismpl
dc.subjectthe FSB Special Purpose Centrepl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleFederalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosjipl
dc.title.alternativeThe Federal Security Service of the Russian Federation against terrorism in Russiapl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0718pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska