Show simple item record

Zróżnicowanie rasowe, etniczne, klasowo-warstwowe i wyznaniowe społeczeństwa amerykańskiego w świetle danych spisowych z 2000 roku

dc.contributor.authorPaleczny, Tadeusz
dc.date.accessioned2019-05-21T13:08:58Z
dc.date.available2019-05-21T13:08:58Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 2, s. 125-141.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/24566
dc.description.abstract"Społeczeństwo amerykańskie jest jedną z najbardziej niejednorodnych, złożonych w wymiarach struktury rasowej, etnicznej, wyznaniowej i klasowo warstwowej, wielopoziomowych całości, integrujących wielką populację ludzką w płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturowej. Analizując społeczeństwo amerykańskie jako względnie jednorodny, autonomiczny system składający się z jednostek oraz sieci zajmowanych przez nich pozycji i pełnionych ról społecznych, obejmujący także różne grupy kulturowe i kategorie społeczne, wyróżnić można trzy sposoby określania jego natury."(...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzróżnicowanie rasowepl
dc.subjectzróżnicowanie etnicznepl
dc.subjectzróżnicowanie klasowo-warstwowepl
dc.subjectzróżnicowanie wyznaniowepl
dc.subjectspołeczeństwo amerykańskiepl
dc.subjectdane spisowych z 2000 rokupl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleZróżnicowanie rasowe, etniczne, klasowo-warstwowe i wyznaniowe społeczeństwa amerykańskiego w świetle danych spisowych z 2000 rokupl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska