Show simple item record

Organised Crime in the Slovak Republic

dc.contributor.authorStrémy, Tomáš
dc.contributor.authorHangáčová, Natália
dc.contributor.authorTuray, Lukáš
dc.date.accessioned2019-05-08T09:34:49Z
dc.date.available2019-05-08T09:34:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 2, s. 49-72.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/23882
dc.description.abstractW artykule opisano problem przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi oraz odniesiono się do dokonanych w Republice Słowackiej w 2005 r. zmian przepisów prawa dotyczących tych przestępstw. W ramach badań przeprowadzono rozmowy z ekspertami i uzyskano dane z kwestionariuszy wypełnianych przez skazanych przestępców. Autorzy bacznie przyjrzeli się także statystykom dostarczonym na wystosowaną prośbę przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji i Biuro Prokuratora Generalnego. Informacje z badań zostały uzupełnione o analizy spraw rozpatrywanych przed sądem i szczegółowe omówienie zapisów słowackiego kodeksu karnego. W badaniach zaobserwowano kilka istotnych faktów – oprócz struktury przestępczości zorganizowanej pozwoliły one na wykazanie, że Republika Słowacka jest głównie krajem werbowania ofi ar i że najczęściej występującymi formami wykorzystywania osób są: wyzysk seksualny, praca przymusowa, zmuszanie do żebrania i wymuszone małżeństwa.pl
dc.description.abstractThe article deals with the problem of organised crime and trafficking in human beings. It also reflects the legislative changes which took place in the Slovak Republic regarding respective criminal off ences in 2005. Th e paper consists of the research which have been made in the form of interviews with experts as well as questionnaires delivered by convicted off enders. Authors also looked closely at statistics which were obtained by submitting a request to the Slovak Interior Ministry and the Prosecutor-General’s Offi ce. Information has been supplemented by analyses of cases brought before the court and elaboration of elements concerning respective criminal off ences in Slovak criminal codices. Several impressive facts have been observed. Apart from the criminality structure it has been also revealed that the Slovak Republic is mainly a country of recruitment of victims and that the most common forms of exploitation in the Slovak Republic are sexual exploitation, forced labour, forced begging and forced marriage.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzestępczość zorganizowanapl
dc.subjecthandel ludźmipl
dc.subjectwykorzystywaniepl
dc.subjectorganised crimepl
dc.subjecttraffi cking in human beingspl
dc.subjectexploitationpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.titleOrganised Crime in the Slovak Republicpl
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska