Show simple item record

Naród i etnoregionalizmy w Tajlandii

dc.contributor.authorJelonek, Adam W.
dc.date.accessioned2019-04-15T12:02:29Z
dc.date.available2019-04-15T12:02:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 1, s. 111-131.pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/23185
dc.description.abstract"Jednym ze sposobów wyjaśniania procesów narodowotwórczych jest etnosymbolizm. Przyjmuje on za kluczowe dla powstawania narodów odwoływanie się do historycznego dziedzictwa, wspólnych mitów, zbiorowej pamięci oraz przestrzeni symbolicznej. Etnosymboliści za podstawę dla pojawiania się i trwałości narodów uznają występowanie silnych etnicznych związków, przejawiających się w funkcjonowaniu etnicznych wspólnot – etni. Etnię można zdefiniować jako grupę, której członkowie uznają wspólnotę pochodzenia przejawiającą się w kompleksie mitów etnicznych i genealogicznych, a także których łączy wspólna pamięć historyczna i historyczne terytorium, czego wyrazem staje się poczucie etnicznej solidarności. Definicja ta oddaje istotę myślenia etnosymbolistów. Nawiązuje ona więc z jednej strony do sfery mityczno-symbolicznej pozwalającej na utrwalenie tożsamości etni, z drugiej zaś sfery etnohistorii. Historyczna symbolika – pamięć o bohaterach narodowych czy utrwalona w pamięci zbiorowej mitologia „złotego wieku”, odgrywa kluczową rolę w budowie narodowych emocji i wyznaczaniu kulturowych granic wspólnoty." (...)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectTajlandiapl
dc.subjectKenneth Minoguepl
dc.subjectIndonezyjski nacjonalizmpl
dc.subjectRewolucyjna walka z obcymipl
dc.subjectIndonezjapl
dc.subjectFilipinypl
dc.subjectBirmapl
dc.subject.otherKulturoznawstwopl
dc.subject.otherReligioznawstwopl
dc.subject.otherSocjologiapl
dc.titleNaród i etnoregionalizmy w Tajlandiipl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska