Numer 1, 2018 (Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 1 Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego)

Spis treści:

Katarzyna Żukrowska, Chiny: Potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego

Erhard Cziomer, Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w Drugiej dekadzie XXI wieku

Piotr Mickiewicz, Rosyjsko-chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą

Maciej Saskowski, BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji

Marek Czajkowski, Nowy wyścig kosmiczny XXI w. – USA, Chiny i Rosja

Łukasz Gacek, Współpraca czy rywalizacja: Rosja i Chiny w Arktyce

Rafał Kwieciński, Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI w.


Numer 2, 2018 (Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 2 Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku)

Spis treści:

Tomasz Młynarski, Chiny i Rosja wobec globalnych wyzwań zmian klimatu

Marcin Lasoń, Miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI w.

Beata Molo, Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2

Paulina Stępniewska, Turcja i Rosja wobec problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu w drugiej dekadzie XXI w.

Robert Borkowski, Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa wobec fundamentalizmu, separatyzmu i terroryzmu islamskiego

Kazimierz Kraj, Rosja i Chiny – walka z terroryzmem


Numer 3, 2018 (Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie)

Spis treści:

Beata Molo, Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych

Jerzy Zdanowski, Konstelacje polityczne na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny (1946–1990)

Michał Lipa, Egipt wobec głównych osi rywalizacji międzynarodowej na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie

Bartosz Wróblewski, Sytuacja polityczna Jordanii po 2011 roku

Krzysztof Bojko, Palestyńska Władza Narodowa osiem lat po Arabskiej Wiośnie

Artur Skorek, Bliskowschodnia strategia Izraela po Arabskiej Wiośnie

Filip Cyganik, Kwestia palestyńska w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu

Jakub Sławek, Strategiczny sojusz saudyjsko-emiracki – odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej

Tomasz Młynarski, Polityka energetyczna państw Rady Współpracy Zatoki (Perskiej) wobec wyzwań zmian klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku

Katarzyna Czornik, USA wobec Bliskiego Wschodu: od Baracka Obamy do Donalda Trumpa

Piotr Łukasiewicz, Budowa instytucji państwa irackiego w czasie interwencji amerykańskiej (2003–2011)

Anna Diawoł-Sitko, Ewolucja południowego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa po Arabskiej Wiośnie

Adrian Brona, Chińska strategia na Bliskim Wschodzie w XXI wieku – ewolucja kluczowych elementów

Marcin Styszyński, Konflikt w Jemenie jako przykład wojny zastępczej

Jerzy Zdanowski, Państwo Islamskie w Iraku i Syrii (ISIS) a ład światowy


Recent Submissions