Pokaż uproszczony rekord

Oparzenia, przyczyny, farmakoterapia – rola ratownika medycznego w Państwowej Straży Pożarnej

dc.contributor.authorOlszowy, Tomasz
dc.date.accessioned2018-12-05T07:29:05Z
dc.date.available2018-12-05T07:29:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/21179
dc.descriptionPraca poglądowapl
dc.description.abstractW niniejszej pracy zaprezentowano przyczyny i farmakoterapię oparzeń. Oparzenia to jedne z najcięższych obrażeń ciała. Powstaje ono w sytuacji narażenia ciała na czynniki uszkadzające o różnej naturze (fizyczne, chemiczne). Poza tym w niniejszej pracy przedstawiono regulacje prawne ratownictwa medycznego w Polsce, rolę ratownika medycznego w Państwowej Straży Pożarnej oraz program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla ratowników w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania ratowniczego u pacjenta z oparzeniem. Bardzo istotna jest rola koordynatora ratownictwa medycznego, którą również opisano w tej pracy.pl
dc.description.abstractThis paper presents the causes and pharmacotherapy of burns. Burns are one of the most serious injuries. It arises when the body is exposed to damaging factors of different nature (physical, chemical). Moreover, the paper presents legal regulations for emergency medical services in Poland, the role of a paramedic in the State Fire Service and a qualified first aid medical program for rescuers in the National Rescue and Firefighting System, with particular emphasis on emergency procedures in a patient with burns.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectRatownik medycznypl
dc.subjectPaństwowa Straż Pożarnapl
dc.subjectOparzeniapl
dc.subjectWstrząs hipowolemicznypl
dc.subjectParamedicpl
dc.subjectState fire brigadepl
dc.subjectBurnspl
dc.subjectHypovolaemic shockpl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleOparzenia, przyczyny, farmakoterapia – rola ratownika medycznego w Państwowej Straży Pożarnejpl
dc.title.alternativeBurns, causes, pharmacotherapy - the role of a paramedic in the State Fire Servicepl


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons opisanej jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska