Pokaż uproszczony rekord

Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne

dc.contributor.authorSzostak, Michał
dc.date.accessioned2018-12-04T09:18:01Z
dc.date.available2018-12-04T09:18:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/21178
dc.descriptionArtykuł poglądowypl
dc.description.abstractPraca przedstawia najczęstsze problemy sercowe z jakimi ratownik medyczny spotyka się w codziennej pracy. W tekście znajdziemy informacje odnośnie leczenia, możliwości terapeutycznych jakie Zespół Ratownictwa Medycznego może wykonać na miejscu zdarzenia. W pracy omówiono kryteria,które często okazują się kluczowe w rozpoznaniu poszczególnych arytmii, a co za tym idzie umożliwiają wdrożenie odpowiedniego leczenia. Kolejnym rozdziałem w pracy jest wpływ wybranych leków przyjmowanych przez pacjentów na zapis EKG, które w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływają na funkcjonowanie pracy serca.pl
dc.description.abstractThe paper is about the most common heart problems which paramedics come across in their daily work. Briefly you will find out about the anatomy of the heart and itis physical works. We will find out that cardiological problems cause a great threat to the health and life of each patient. In the text we will find information that can be performed at the scene of the incident. The work also includes criteria that often turn out to be crucial in the diagnosis of individual arrhythmias and consequently the implementation of the appropriate treatment. The next chapter in the study is the effect of medication taken daily by patients on ECG recording that directly or indirectly affect the functioning of the heart.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectratownik medycznypl
dc.subjectsercepl
dc.subjectambulanspl
dc.subjectarytmiapl
dc.subjectEKGpl
dc.subjectparamedic heartpl
dc.subjectarythmiapl
dc.subjectambulancepl
dc.subject.otherRatownictwo medycznepl
dc.titleZaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutycznepl
dc.title.alternativeHeart arythmia in practice paramedic -Therapeutic possibilitiespl
dc.typeArtykułpl


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons opisanej jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska