Now showing items 1-1 of 1

  • Wpływ sportu wyczynowego na pracę serca (added: 2017-09-25) 

    Dziedzic, Robert
    Niniejsza praca opisuje wpływ sportu wyczynowego na prace serca człowieka. Zwracam w niej uwagę na wielką wagę profilaktyki chorób serca u osób aktywnych fizycznie. Pokrótce opisuje i wprowadzam czytelnika w świat sportu ...