Now showing items 1-1 of 1

  • Struktura i zadania Krajowego Systemu Ragowniczo-Gaśniczego (added: 2017-11-29) 

    Korzeniowski, Kamil
    W pracy skoncentrowano się na zaprezentowaniu potencjału ratowniczego jaki posiada krajowy system ratowniczo-gaśniczy oraz kierunków jego rozwoju. Na wstępie opisano początki funkcjonowania, podstawy prawne oraz strukturę ...