Now showing items 1-1 of 1

  • Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (added: 2017-10-02) 

    Cira, Grzegorz
    Zdarzenia niepożądane z uwagi na złożoność i nagłość są nieuniknionym elementem procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na różnych etapach ochrony zdrowia. Obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność leczniczą i osób ...