Now showing items 1-1 of 1

  • Zatrucia w praktyce ratownika medycznego (added: 2017-09-25) 

    Borowski, Marcin
    Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest zobrazowanie problematyki zatruć spotykanych w praktyce ratownika medycznego. Zaprezentowane zostały kolejne etapy działania w przypadku stwierdzenia zatrucia. Opisano w jaki ...