Now showing items 176-195 of 224

  Title
  Wpływ alkoholu na leki i procedury stosowane przez ratownika medycznego [1]
  Wpływ dopalaczy na organizm [1]
  Wpływ i znaczenie oziębiania pacjenta po udanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Analiza doniesień o skuteczności tej metody. [1]
  Wpływ napojów energetycznych na wybrane parametry fizjologiczne układu krążenia [1]
  Wpływ Nowych Substancji Psychoaktywnych na postępowanie ratownicze w stanach zagrożenia zdrowotnego [1]
  Wpływ pacjentów po intoksykacji etanolem na pracę Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstawowego. [1]
  Wpływ skutecznej resuscytacji przedszpitalnej na stan neurologiczny pacjentów przy wypisie ze szpitala- porównanie procedur amerykańskich z polskimi [1]
  Wpływ sportu wyczynowego na pracę serca [1]
  WPŁYW ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA – POSTĘPOWANIE RATOWNIKA MEDYCZNEGO [1]
  WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA OSTREJ FAZY UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU [1]
  WSPÓŁDZIAŁANIE PODMIOTÓW RATOWNICZYCH JAKO WYZWANIE W CZASIE ZDARZEŃ MASOWYCH I KATASTROF [1]
  Współpraca służb ratunkowych podczas zabezpieczania imprez masowych [1]
  Współpraca zespołów ratownictwa medycznego z ośrodkami toksykologicznymi [1]
  Wstrząs anafilaktyczny : przyczyny, objawy, leczenie i postępowanie ratownika medycznego z pacjentem we wstrząsie. [1]
  WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY, PRZYCZYNA, PATOMECHANIZM I OBRAZ KLINICZNY – ZASADY ZAPOBIEGANIA [1]
  Wstrząs neurogenny - przyczyny, objawy, leczenie [1]
  Wybrane stany nagłe w kardiologii - przyczyny, rozpoznanie, różnicowanie, leczenie i dylematy w zawodzie ratownika medycznego. [1]
  Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle polskich regulacji prawnych [1]
  Wykorzystanie możliwości telemedycyny oraz teletransmisji w ratownictwie medycznym [1]
  Wypadki z udziałem rolników - specyfika postępowania ratowniczego [1]