Now showing items 141-160 of 224

  Title
  Skoncentrowana dyspozytornia medyczna i jej wpływ na działanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego [1]
  Skuteczność aktywizacyjnych metod nauczania wykorzystujących symulatory medyczne i trenażery oraz konwencjonalnych metod nauczania. [1]
  Specyfika i charakter działania ratownictwa taktycznego na polu walki [1]
  Sposoby wykorzystania leków do samodzielnego stosowania przez ratownika medycznego w bólach nowotworowych [1]
  Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów – mity i kontrowersje [1]
  Stan padaczkowy w praktyce Zespołu ratownictwa medycznego [1]
  Stan padaczkowy zagrożeniem życia u dzieci - model postepowania terapeutycznego [1]
  Stan wiedzy na temat pierwszej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. [1]
  Stan wiedzy ratowników medycznych na temat dawstwa narządów na etapie przedszpitalnym [1]
  Stany zagrożenia życia w przebiegu cukrzycy typu I i II [1]
  Stany zagrożenia życia związane z działaniem wysokiej temperatury [1]
  Status Ratowników Medycznych w Straży Pożarnej [1]
  Stosowanie przymusu bezpośredniego w zawodzie ratownika medycznego w postępowaniu przedszpitalnym [1]
  Struktura i zadania Krajowego Systemu Ragowniczo-Gaśniczego [1]
  Systemy segregacji medycznej w zdarzeniach masowych i katastrofach [1]
  Szkolenie ratowników medycznych dla potrzeb konfliktów zbrojnych [1]
  Świadomość społeczeństwa na temat choroby wieńcowej [1]
  Tachyarytmie wieku dziecięcego-rodzaje zaburzeń oraz postępowanie ratownika medycznego [1]
  Tamowanie krwawienia w warunkach pola walki [1]
  Tatrzańska lawina - zatrzymanie krążenia - leczenie hipotermii głębokiej, na przykładzie wypadku z dnia 21 lutego 2015 r. w Wielkiej Świstówce [1]