Now showing items 43-62 of 224

  Title
  Interakcje leków opioidowych wykorzystywanych w pracy ratownika medycznego [1]
  Interakcje leków przeciwbólowych stosowanych samodzielnie przez ratownika medycznego z alkoholem [1]
  Kamica nerkowa – postępowanie i dylematy ratownika medycznego – opis przypadku [1]
  Kardiogenny obrzęk płuc spowodowany zawałem serca w praktyce ratownika medycznego [1]
  Koncepcja "Trauma Room" w polskim szpitalu wojskowym na przykładzie bazy Ghazni w Afganistanie [1]
  Koronarografia i jej wpływ na pacjenta kardiologicznego [1]
  Krwotok podpajęczynówkowy w praktyce zespołów ratownictwa medycznego [1]
  Kwas acetylosalicylowy w pierwszej pomocy medycznej oraz jako lek dostępny dla zespołów ratownictwa medycznego - aktualne wskazania i kontrowersje [1]
  Leczenie bólu w przypadku oparzeń u dzieci przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie bólu w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie fibrynolityczne pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST w postępowaniu zespołów ratownictwa medycznego [1]
  Leczenie immunomodulacyjne stwardnienia rozsianego [1]
  Majaczenie alkoholowe w praktyce ratownika medycznego [1]
  Mechanizm działania leków stosowanych w resuscytacji krążeniowo - oddechowej i drogi ich podania [1]
  Medyczne Czynności Ratunkowe w Państwowej Straży Pożarnej [1]
  Medyczne czynności ratunkowe w ratownictwie górskim [1]
  Medyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w pracy zespołów ratownictwa medycznego [1]
  Model postępowania przedszpitalnego w urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci - praktyczne zalecenia dla opiekunów [1]
  Motywy wyboru studiów na kierunku ratownictwo medyczne [1]
  Mukowiscydoza - przyczyny, objawy, leczenie i rokowanie [1]