Now showing items 81-100 of 224

  Title
  Organizacja systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce i w wybranym państwie europejskim [1]
  Osoba dorosła poszkodowana w wypadku drogowym. Postępowanie ratownicze z pacjentem urazowym – Najczęstsze urazy. [1]
  Ostra prawokomorwa niewydolność serca w praktyce ratownika medycznego [1]
  OSTRE STANY PATOLOGICZNE UKŁADU POKARMOWEGO W PRACY RATOWNIKA MEDYCZNEGO [1]
  Ostre zapalenie trzustki w praktyce ratownika medycznego [1]
  Ostre zespoły wieńcowe w działaniach zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego [1]
  Ostre zespoły wieńcowe, postępowanie przed-szpitalne w praktyce zespołu ratownictwa medycznego [1]
  Ostry brzuch. Dylematy Ratownika Medycznego w oparciu o wybrane przypadki kliniczne [1]
  Padaczka - patogeneza, farmakoterapia, pierwsza pomoc w leczeniu stanu padaczkowego [1]
  Patofizjologia i farmakoterapia choroby oparzeniowej [1]
  Patofizjologia i postępowanie przedszpitalne w ranach postrzałowych [1]
  Patofizjologia rany postrzałowej w kontekście postępowania przedszpitalnego i wczesnoszpitalnego [1]
  POChP a astma oskrzelowa - podobieństwa i różnice w diagnostyce i leczeniu w pracy Ratownika Medycznego [1]
  Porównanie na podstawie kart zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w 2016 roku powodów wezwań i końcowych rozpoznań. [1]
  Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku hipotermii w praktyce ratownika medycznego [1]
  Postępowanie oraz farmakoterapia u kobiet w ciąży w postępowaniu przedszpitalnym. Problemy i dylematy ratownika medycznego [1]
  POSTĘPOWANIE ORAZ FARMAKOTERAPIA W OSTRYCH STANACH POWIKŁANIA CUKRZYCY W LECZENIU PRZEDSZPITALNYM [1]
  Postępowanie przedszpitalne w hipotermii [1]
  Postępowanie przedszpitalne w wysokogórskim obrzęku mózgu [1]
  Postępowanie przedszpitalne w zawale serca NSTEMI [1]